Virksomhed:
www.okrossbaredricksglas.se (One2taste ApS, Rugkobbel 260, 6200 Aabenraa, Denmark, cvr.nr: DK36966173

Priser:  Alla priser är i SEK inkl. 25% moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning.

Bekräftelse:  När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjanst.

Betalning:  Betala säkert med kort eller banköverföring  (VISA, Mastercard, banken), Vi använder oss även av manuell fakturering. Vid fakturering behöver vi ert personnummer eller org.nr

Fraktavgift: Fri frakt i hela Sverige när du köper över 599 SEK

Leverans:  Sker till kund normalt inom 3–5 arbetsdagar, beroende om de finns på vårt lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Ert val av betalningssätt kan i vissa fall påverka leveranstidpunkten, då rutiner hos betalningsförmedlare kan orsaka fördröjningar. Angiven leveranstidpunkt beräknas från att betalning är oss tillhanda. Om leveransförseningar uppstår meddelar vi detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via brev eller e-post. Vi betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit.

Vi ansvarar inte för av speditör förlorade eller skadade försändelser. Skulle försändelsen vid ankomsten vara skadad skall kunden omedelbart anmäla detta till speditören. Kunden riktar eventuella ersättningskrav mot speditören och några ersättningsanspråk kan inte ställas till oss för skadad eller förlorad försändelse och dess innehåll. I det fall kund önskar transporten med försäkring skall detta meddelas oss i samband med beställning och kostnaden härför står kunden för.

Äganderätten till varan övergår till kund först när full betalning har erlagts. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt för leveransen. Vid outlösta leveranser eller ej avhämtade leveranser där kostnader uppstår för oss som säljare, äger vi rätt att debitera kunden för våra kostnader.

Transport:  Vi använder oss av Posten eller GLS när vi skickar varor. Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till Posten. Om Posten ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige.

Reklamation:  Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta kundservice för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av felaktig eller skadad vara står vi för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden (du) återsänder den är kunden (du) betalningsansvarig.

Byten och returer:  Vill kund byta eller returnera vara p g a. egen felbeställning, står kund för returfrakt. Kontakta kundtjänsten för närmare instruktioner. P g a. extern lagerhållning å fabrik avgår 20 procent av köpesumman vid byten och returer för kontroll- och exeditionskostnader.

Varuprov:  Är ni osäker på produktens beskaffenhet/storlek rekommenderar vi att beställa ett varuprov för att förvissa er om att ni beställer den för er rätta produkten från början!

Ångerrätt: Vi tillämpar reglerna i köplagen.

Force Majeure:  Vi är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndigheters åtgärder eller underlåtenheter, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Förbehåll:  Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll. Av tekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser då olika skärmars upplösning m m. påverkar sådana.

Om du har någon fråga är du alltid välkommen att skriva, ringa eller e-posta dina frågor till oss.