På okrossbaradricksglas.se behandlas informationen vi får från våra kunder konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till tredje part.

När du besöker okrossbaradricksglas.se loggar vi din IP-adress hos oss. Informationen överförs inte / lagras krypterad, men all betalningsinformation överförs till PBS i krypterad form. Om du säger ja för att spara inloggning och lösenord, lagras dessa i en cookie på din dator.

Dessutom har du alltid möjlighet att se den information brudsikreglas.dk har registrerat om dig. Den inspelade informationen relaterad till order lagras i min. 5 år, i vilka bokföringslagen kräver att bokföringsmaterial ska behållas på min. 5 år.